Tomka Janos Bogel Gyorgy - Vezetes egykor es most

Tomka János, Bőgel György: Vezetés egykor és most -  A Biblia és a menedzsment

Vezetés egykor és most - A Biblia és a menedzsment (97. oldal)


Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim” Lukács evangéliuma 7,8 

Egy kedves barátom, akinek megmutattam a kéziratot, elolvasva a fenti címet, felsóhajtott? „Ma már egészen más a helyzet, a vezetőnek sokkal nehezebb a dolga, mintsem hogy az alárendelteket utasításokkal és parancsokkal irányíthatná.” De ne gondoljuk azt, hogy egy katonai elöljárónak minden egyszerűen megy. Amikor négy évtizede kiskatona voltam, az eskütételre meghívták a hozzátartozóinkat is, akik a ceremónia után megnézhették a „körletet”, vagyis azt a helyet, ahol el voltunk szállásolva. Édesapám, aki a második világháborúban tartalékos tisztként szolgált, egy gyakorlott mozdulattal végighúzta az ujját az ajtó tetején, majd odafordult a fiatal századparancsnokhoz: „Mi ez, hadnagyelvtárs?” – kérdezte tőle, a poros ujját mutatva. „Én mondtam a fiúknak, hogy rendesen takarítsanak” – mentegetőzött a tiszt. Pedig abban az időben a parancs valóban parancs volt, és a parancsnoknak meglett volna a hatalma, hogy érvényesítse akaratát, mégsem volt képes erre.

Peter Drucker – minden idők legnagyobb menedzsmenttanára – nagyon szigorú követelményeket fogalmaz meg korunk szervezeteinek felelősségére vonatkozóan: „Minden szervezetnek vállalnia kell a felelősséget a tekintetben, milyen hatást gyakorol az alkalmazottaira, az ügyfeleire, a környezetre általában, mindenkire és mindenre, ahol csak jelen van.” A szervezetek nevében azok vezetőinek kell vállalniuk a felelősséget – Drucker szerint – nagyon sok ügyért és emberért. Lehetséges ez? ...

Napjaink vezetőinek nem az a felelősségük, hogy az embereket a nyugdíjba vonulásig alkalmazzák, hanem az, hogy úgy gondoskodjanak a fejlődésükről, hogy a nyugdíjig alkalmazhatóak legyenek.